Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Nasjonalstat og demokrati

Nasjonalstatens oppbygging ute i Europa faller i mange sammenhenger sammen med nasjonsbyggingen og den store demokratiseringsperioden i Norge etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814.

Demokratiutvikling i Norge, 1800–1945

Med Grunnloven av 1814 gikk Norge fra kongelig enevelde til konstitusjonelt monarki, og vi fikk en tredeling av makten mellom konge, storting og domstolene.

Læringsressurser

Demokratiutvikling i Norge, 1800–1945