Hopp til innhold

Verktøy og mal

Temakart den andre industrielle revolusjon

Hensikten med temakartet er å trene deg på å se og forklare sammenhenger.

Temakart: den andre industrielle revolusjon

Sist oppdatert 01.11.2018
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?