Hopp til innhold

Verktøy og mal

Temakart den første industrielle revolusjon

Hensikten med temakartet er å trene deg på å se og forklare sammenhenger.

Temakart: den første industrielle revolusjon

Sist faglig oppdatert 01.11.2018
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell