Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidsvilkår ved kobberverket

Arbeidet i gruvene var farefullt. For å komme til kobbermalmen måtte det bores og skytes inn i fjellet.

Hugging av malmstein ved Alten kobberverk i Kåfjord. Foto.

Det ble brukt grovt svartkrutt. Svært mange av arbeiderne som kom til Kåfjord, hadde ingen erfaring med bergbryting og sprengstoff. Dette førte til mange ulykker og dødsofre i årenes løp. Allerede etter 14 dagers drift i 1826 ble en mann skadet i en sprengningsulykke. Han døde noen dager senere. To uker senere skjedde en ny ulykke der to mann ble skadet. I årene som fulgte, skjedde det ulykker med visse mellomrom, noen døde og andre mistet synet.

Også kvinner og barn måtte arbeide. Barnas arbeid var å vaske malmen, mens kvinnene sorterte gråstein fra malmstein.

Sist faglig oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Svein-Olaf Nilssen og Sidsel Marie Gaare Blix
Rettighetshaver: Statsarkivet i Trondheim

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale