Hopp til innhold

Historisk materiale

Startet egen ullproduksjon

Stephen Marmont og Georg Richardsson grunnla sammen med Peter Petersen en ny fabrikk i 1869, Grorud Klædefabrikk. Der ble det vevd ullstoffer. Samarbeidet mellom dem varte til 1878. Schou lånte Marmont utstyr og maskiner som han kunne bruke i sin nye fabrikk.

LK06

Oppgave

Kilder

  1. Kilde 1 er en kontrakt fra Halvor Schou på engelsk, adressert til Mr. Marmont. Der står det blant annet at Marmont lånte maskiner til fabrikken. Se på transkriberingen av kontrakten (kilde 2), og skriv ned hvilke og hvor mange maskiner han fikk ta med.
  2. Skriften i kontrakten (kilde 1) er vanskelig å forstå i dag. Dette brevet er skrevet i overgangen mellom gotisk håndskrift og moderne (latinsk) håndskrift. Hva vet du om gotisk håndskrift?
Sist oppdatert 27.11.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?