Hopp til innhold

Historisk materiale

Startet egen ullproduksjon

Stephen Marmont og Georg Richardsson grunnla sammen med Peter Petersen en ny fabrikk i 1869, Grorud Klædefabrikk. Der ble det vevd ullstoffer. Samarbeidet mellom dem varte til 1878. Schou lånte Marmont utstyr og maskiner som han kunne bruke i sin nye fabrikk.

Oppgave

Kilder

 • Kontrakt mellom Halvor Schou og Stephen Marmont om utlån av maskiner (PDF)
 • Kontrakten mellom Schou og Marmont, transkribert (PDF)
  1. Kilde 1 er en kontrakt fra Halvor Schou på engelsk, adressert til Mr. Marmont. Der står det blant annet at Marmont lånte maskiner til fabrikken. Se på transkriberingen av kontrakten (kilde 2), og skriv ned hvilke og hvor mange maskiner han fikk ta med.
  2. Skriften i kontrakten (kilde 1) er vanskelig å forstå i dag. Dette brevet er skrevet i overgangen mellom gotisk håndskrift og moderne (latinsk) håndskrift. Hva vet du om gotisk håndskrift?
  Sist faglig oppdatert 27.11.2017
  Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
  Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

  Læringsressurser

  Industrialisering

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Kildemateriell