Hopp til innhold

Historisk materiale

Veverimester Stephen Marmont

I brevet fra Mr. Denton om potensielle veverimestre, nevnes Stephen Marmont. Her skal du finne ut hva som ble sagt om Marmont i brevet.Under Manufactures i brevet fra Mr. Denton, ramser han opp informasjon om fire potensielle veverimestre. Vi har transkribert det som sto om Stephen Marmont.

Oppgave 1

Under Manufactures i brevet fra Mr. Denton, ramser han opp informasjon om fire potensielle veverimestre. Vi har transkribert det som sto om Stephen Marmont.

  1. Ta utgangspunkt i det som blir sagt om Stephen Marmont i brevet fra Mr. Denton (se transkripsjonen). Skriv ned fire grunner til at Stephen Marmont ble anbefalt som veverimester til Halvor Schou i Norge.
  2. Er det noen ord du ikke forstår i brevet?

Filer

  • Brev til Schou fra Mr. Denton (PDF)
  • Brev til Schou fra Mr. Denton, transkribert (PDF)

Oppgave 2

I fabrikkens regnskapsbok fra 1859-1864 kan vi finne Stephen Marmont igjen, noe som underbygger at han fikk jobben som veverimester på Hjula Væveri.

  1. Hvor mange spesidaler tjente han i 1864? Tips: se helt nederst på siden.
  2. Spesidaler (Spd.) var myntenheten i Norge fra 1560 til 1875. Ved overgangen til kroner ble 1 spesidaler gjort likeverdig med 4 kroner. Regn ut hva Marmont hadde tjent om han fikk 956 Spd. utbetalt i kroner i 1875.

Filer

  • Regnskapsbok Hjula Væveri, 1859-1864 (PDF)
Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale