Hopp til innhold

Historisk materiale

Oppbyggingen av ullveveriet på Hjula

Halvor Schou kjente den britiske selgeren George Denton. Fra 1863-68, utførte Mr. Denton flere oppgaver for Schou. Han drev blant annet rådgivning i forbindelse med ansettelser av britiske arbeidere og innkjøp av utstyr.

Oppgave

Kilde

Schou trengte arbeidere som hadde kunnskap om vevstoler og ullproduksjon. Mr. Denton fikk i oppdrag å finne en veverimester til fabrikken. Han intervjuet fire potensielle veverimestere. Se på brevet fra Mr. Denton.

1. Når og fra hvor ble brevet sendt?

2. Hvilket språk er det skrevet på?

3. Finn avsnittet om Stephen Marmont.

Filer

Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell