Hopp til innhold

Historisk materiale

Fabrikkeier med godt rykte

Halvor Schou ble bare 56 år gammel. Han rakk likevel å bli utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1868 og til kommandør av 1. klasse i 1877. Han ble også ridder av Dannebrogsordenens Ridderkors og den svenske Nordstjärneorden.

LK06
Portrett av fabrikkeier Halvor Schou. Foto.

Oppgave

Kilde

Se kilden. Hvilket inntrykk får du av personen når du leser begravelsesverset?

Filer

Sist oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?