Hopp til innhold

Historisk materiale

Halvor Schou og Sinsen gård

Familien Schou bodde på gården Sinsen i Aker. Gården ble drevet som et mønsterbruk og var av de flotteste gårdene i Oslo. I arkivet til Hjula væveri er det en rekke kilder knyttet til Sinsen gård. Oppgavene her er alle knyttet til kilder fra Sinsen gård.

Sinsen gård med hovedhus og vinterhage. Foto.

Sinsen gård med vinterhagen

Oppgave 1 - husholdningen

Kilder

  1. Se på husholdningskontoen på Sinsen. Skriv ned tre av de fem utgiftene som er streket under.
  2. Se kvitteringen på alt Halvor Schou kjøpte hos kjøpmann Lars Semb i 1867. Skriv ned tre av tingene Schou kjøpte fra mai til desember.
  3. Hva sier dette om familiens økonomi og sosiale posisjon?

Filer

Oppgave 2 - familie og fritid

Kilder

Kvitteringer for Halvor Schou, 1867

Halvor Schou var aktiv både i politikken og i samfunnet. Kildene til denne oppgaven viser noe av det han var opptatt av på fritida i 1867.

Det er fire vedlegg i kilden. Hva er disse vedleggene kvitteringer på?

Filer

Oppgave 3 - vinterhagen på Sinsen gård

Halvor Schou med følge i vinterhagen på Sinsen gård. Foto.

Schou i vinterhagen på Sinsen gård

Kilde

a) Se regnskap over utgifter han hadde til hagen. Hvor mye betalte Schou:
1. For kjørsel av Frø

2. Til Eriksen for 600 Urtepotter
3. For avertisement efter gartner

4. For frakt av planter?
(Se bort fra den første rekken med tall. Det er bilagstall. Den neste rekken med tall i kilden er spesidaler, deretter ort og den siste rekken er skilling. For eksempel: 102, 40, 3 blir 102 spesidaler, 40 ort og 3 skilling.)

b) Bildet er fra vinterhagen. Beskriv kort hvordan det så ut.

Filer

Oppgave 4 - hvor mange bodde på Sinsen gård?

Halvor Schou giftet seg med Anna Cecilie Crowe i 1852. Sammen fikk de seks barn; Christian, Elisabeth, Bergite, John, Marie og Oluf.

Gå inn på gården Sinsen på folketellingen fra 1865 før du svarer på spørsmålene.

  1. Hvor mange bodde på gården?
  2. Hvor mange forskjellige typer yrker fantes det hos Schou på Sinsen?
  3. Hva dyrket de på gården, og hvilke husdyr hadde de?
Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell