Hopp til innhold

Fagartikkel

Hjula Væveri: Halvor Schou

Halvor Schou ble født i Christiania i 1823. Schou gikk først på latinskolen i Christiania, før han flyttet til Lübeck hvor han fortsatte utdannelsen på et toårig handelsinstitutt. I arkivet finnes det brev etter Halvor Schou både på engelsk, fransk og tysk, noe som viser at han var språkmektig.

Portrett av fabrikkeier Halvor Schou. Foto.

Portrett av Halvor Schou

Hjula Væveri

Egentlig skulle Halvor Schou ta over farens bryggeri, men Halvor så muligheter i tekstilindustrien. Allerede i 1848 startet han sitt eget bomullsveveri i Brenneriveien 9. I 1856 startet han Hjula Væveri på Sagene. Veveriet var et av datidens største og mest moderne fabrikkanlegg i Norge. Schou var eneeier ved Hjula, så risikoen for tap og sjansen til fortjeneste lå hos ham. Familien Schou bodde på gården Sinsen i Aker. Gården ble drevet som et mønsterbruk og var av de flotteste gårdene i Oslo.

Undervisningsopplegget som er lagd rundt kilder fra Halvor Schou, er ett av fire undervisningsopplegg om Hjula Væveri fra Norsk Teknisk Museum.

Kildeoppgaver

1. Pensjon til ansatte

2. Foreninger på Hjula

3. Halvor Schou og Bjørnstjerne Bjørnson

4. Halvor Schou og Sinsen gård

5. Fabrikkeier med godt rykte

Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Ingebjørg Eidhammer
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale