Hopp til innhold

Historisk materiale

Peter Petersen

Portrett av Peter Petersen, eier av stoffbutikk på slutten av 1800-tallet. Foto.

Portrett av Peter Petersen

Oppgave

Peter Petersen hadde stoffbutikk på hjørnet av Kongens gate. Her skal du bruke Folketellingen fra 1875 for å finne mer informasjon om Petersen.

a) Hvilket yrke var Peter Petersen registrert med?

b) Hva het kona til Peter Petersen?

c) Hvor mange barn hadde de?

d) I tillegg bodde det seks tjenestefolk i huset. Hva var deres yrkestitler?

Sist faglig oppdatert 05.03.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell