Hopp til innhold

Historisk materiale

Stoffsalget

Peter Petersen var agent for Hjula fra starten og fram til 1863 med ansvar for salg av fabrikkens varer i Christiania. Du skal i denne oppgaven studere en prisliste fra Peter Petersen.

LK06
Prisliste Peter Petersen, utsnitt av kilde.

Oppgave

Kilde

Priskuranten eller prislista fra Peter Petersen forteller om de forskjellige bomullsstoffene som ble vevd på Hjula. Mange av varenavnene er ukjente i dag. De var sortert i grupper som «Ubleget», «Bleget» og «Farvet». Under rubrikken «Diverse» står de mønstrede varene som var stripete eller rutete.

Se på prislista. De trykte tallene viser sort og kvalitet.

  1. Hva tror du de håndskrevne tallene i den høyre kolonnen betyr?
  2. Hva tror du bestemmer prisen på stoffene? Kjenner du igjen noen av stoffene? Kan du, uten å bruke hjelpemidler, forklare hvordan ett eller flere av stoffene så ut?
Sist oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?