Hopp til innhold

Historisk materiale

Kraftkilder ved fabrikkene på 1800-tallet

Kvifor trur du dei hadde dampmaskin på Hjula Væveri når dei hadde elva? Oppgåva er knytt til to ulike kjelder om bruk av andre kraftkjelder, som damp og gass.


Hjula væveri og Beyerbrua i 1856. Til høyre Nedre Vøiens kornmølle. Tegning.
Hvorfor tror du de hadde dampmaskin på Hjula væveri når de hadde elven?
Oppgaven er knyttet til to forskjellige kilder om bruk av andre kraftkilder, som damp og gass.

Oppgave: Kraftkilder

Kilder

 • Kilde: Tegning av dampmaskin ved Hjula væveri (PDF)
 • Kilde: Regning for forbruk av gass (PDF)
  1. Kilde 1 er tegning av en dampmaskin, 18 hk, fra Hjula Væveri, Christiania, som er tegnet av O. Steen for Myrens Mekaniske Værksted, 1866.Hvorfor tror du de hadde dampmaskin når de hadde elven?
  2. Kilde 2 er en regning fra Christiania Gas-Compagnie for forbruk av gass fra 1. november – 1. desember 1855. Hva tror du gassen ble brukt til?
  3. Hva forteller disse kildene om krafttilførselen ved fabrikkene?
  Sist faglig oppdatert 26.10.2017
  Skrevet av Tone Rasch
  Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

  Læringsressurser

  Industrialisering

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Kildemateriell