Hopp til innhold

Historisk materiale

Fallrettighetene

I dag er vi vant til at lys og varme kommer fra elektrisitetsverkene. Slik var det ikke på midten av 1800-tallet. Da brukte de turbiner for å overføre kraften fra elva til fabrikken. Kraften ble videre overført til hver enkelt maskin via remdrift.

Hjula væveri ved Akerselva, sett fra øst, ca 1900. Foto.

Hjula Væveri sett fra øst

Oppgave 1

Kilde

Se på kilden. Brevet er skrevet i 1854 til Halvor Schou. Schou blir i brevet anbefalt å kjøpe fallrettighetene til fossen. Dermed kan fabrikken bli selvforsynt med kraft. Hvilket familieforhold var det mellom Schou og brevskriveren?

Filer

  • Brev til Halvor Schou om fallrettigheter (PDF)

Oppgave 2

Oversettelse av kilden

Se på oversettelsen av brevet. Hvorfor tror du det var viktig å ha fallrettighetene til en foss nær området der fabrikken skulle anlegges?

Filer

  • Brevet om fallrettigheter, transkripsjon (PDF)
Sist faglig oppdatert 25.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale