Hopp til innhold

Fagartikkel

Hjula Væveri: Fabrikken

Nye oppfinnelser innenfor tekstilindustrien var med på å starte den industrielle revolusjonen i Storbritannia på 1700-tallet. På 1840-tallet spredte industrialiseringen seg til resten av Europa, også til Norge. I løpet av få år ble det satt i gang fabrikkdrift ved elver og fossefall.

Hjula veveri. Tegning.

Maskiner og råvarer ble importert fra Storbritannia. Hjula Væveri var en tekstilfabrikk som lå på Sagene ved Akerselva i Oslo. Den var i drift i hundre år fra midten av 1800-tallet.

I arkivet finnes kilder til ulike sider av fabrikkens virksomhet. Ved Hjula lagde de stoff som ble brukt til klær, sengetøy og gardiner. Vi skal i dette undervisningsopplegget se nærmere på en rekke kilder fra fabrikken. Kildene forteller om selve industrianlegget, produksjonen og salget av varer i fabrikkens oppbyggingsfase på 1850- og 1860-tallet.

Kildeoppgaver

1. Fallrettighetene

2. Oluf Nicolai Roll

3. Andre kraftkilder

4. Veveriet

5. Fargeriet

6. Stoffsalget

7. Peter Petersen

Sist faglig oppdatert 26.10.2017
Skrevet av Tone Rasch
Rettighetshaver: Norsk Teknisk Museum

Læringsressurser

Industrialisering

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale