Hopp til innhold

UTGÅTT - Historie (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Somalia 1960-2000

Somalia er et av de landene i verden som har høyest andel av befolkningen boende utenfor landets grenser. En av de viktigste årsakene til det er at mange somaliere måtte flykte fra borgerkrig og hungersnød tidlig i 1990-årene. Situasjonen i landet har vært urolig også seinere.

Læringsressurser

Somalia 1960-2000

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter