Hopp til innhold

Fagartikkel

Oppsummering kolonialisme

I årene mellom 1870 og 1914 skjedde det store endringer i den globale politikken og økonomien. Den europeiske dominansen i verden ble større. Særlig fikk dette dramatiske konsekvenser for folk i Afrika og Asia.

LK06
Italienske offiserer i Italiensk Somaliland. Soldatene har hvite uniformer med blå bånd og tropehjelm. Maleri.

Forklaringen finner vi først og fremst innenfor de europeiske grensene. Kolonialiseringen av Somalia viser nettopp dette. Britisk, fransk og italiensk maktspill gjorde de somaliske områdene til strategiske brikker. Somalifolkets behov og ønsker hadde liten betydning for kolonimaktene.

Virkningene av kolonialiseringen av Somalia tegner et sammensatt bilde. Hva hadde det å si at de italienske koloniledere allierte seg med enkelte klanledere for å sikre kontroll? Hvilke konsekvenser hadde det for folket i det som i dag er Djibouti, at barna på skolen lærte å skrive på fransk, men ikke på morsmålet sitt? I dag er dette fremdeles en utfordring for skolebarn i tidligere europeiske kolonier.

Det er heller ingen tvil om at konflikter mellom rådende klaner, korrupsjon og politisk ustabilitet er utfordringer også i dag. I hvilken grad situasjonen hadde vært bedre dersom kolonialiseringen ikke hadde funnet sted, er det vanskelig å si noe sikkert om.

Men det er verdt å reflektere omkring det. Målet må være at vi da kan bruke denne kunnskapen til å forstå mer om hvilke konsekvenser politisk og økonomisk dominans over andre mennesker kan få, både i dag og i tiden som kommer.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen