Hopp til innhold

Fagartikkel

Britisk Somaliland: Adens «slakterbutikk»

Britisk kontakt med de somaliske områdene fikk særlig betydning etter 1888. Da ble områder langs nordkysten av Afrikas Horn et britisk protektorat, med navnet Somaliland. Protektoratet ble først ledet fra den britiske kolonien Aden, som lå på den andre siden av Adenbukta.

LK06
Kart over britisk, fransk og italiens Somaliland, samt Abyssinia, fra 1911. Kart.

Britiske handelsselskaper hadde etablert seg i Aden allerede i 1839, for å hindre at britiske skip på vei til India ble angrepet av sjørøvere. Problemet var at Aden var en utsatt koloni, fordi den var liten. Dessuten var klimaet tørt og naturressursene få.

Postkort fra Aden som viser skip i havnen fra omkring 1910. Foto.

Dette postkortet er fra omkring 1910 og viser havnen i Aden, som var viktig for de europeiske kolonistatene. Her kunne skipene laste opp både kull og matvarer på vei til og fra Østen.

«Adens slakterbutikk»

Blant europeiske politikere fikk det nye somaliske protektoratet tilnavnet «Adens slakterbutikk».[1] Skutene på vei til og fra India trengte matforsyninger. De somaliske steppene var gode beiteområder. Dermed var det var mulig for britene å sikre seg kjøttleveranser derfra. Britene styrte Somaliland ved hjelp av den indiske kolonihæren. I tillegg sikret de seg allianser med sentrale klaner og ga dem fordeler i handelen med Aden. Men det fulgte lite britisk innvandring med koloniseringen. Derfor ble området ikke preget av den britiske tilstedeværelsen på samme måte som i andre britiske kolonier, for eksempel India.

Motstand

Likevel møtte koloniseringen motstand hos somalierne. I nesten 20 år, fra århundreskiftet og utover, pågikk det harde motstandskamper, som britene til slutt slo ned militært. Britene innførte forbud mot kristen misjonering i området. Grunnen til det var at de ønsket å dempe konfliktnivået. Ambisjonen til britene var å sikre varer til forsyningsstasjonen i Aden, ikke å gjøre området britisk.

Det militære nærværet var likevel viktig. For britene var også opptatt av å unngå at andre europeiske makter skulle etablere seg i området.

Muhammad Abdullah Hassan

Muhammad Abdullah Hassan er kjent for å ha kjempet hardt mot de britiske imperiebyggerne i Somalia. I ettertid har det vært mye debatt om Hassans motiver og rolle i den somaliske selvstendighetskampen. Mange av diktene og talene hans er blitt en del av den somaliske kulturarven. I diktene omtaler han somaliere som heltene i kolonispillet. I dag er han derfor en samlende figur for mange somaliere.

Han var skolert muslim og kjempet en tosidig kamp – på den ene siden mot britene og på den andre siden mot muslimer som han mente ikke levde som rettroende. I årene fra 1901 til 1904 forsøkte britene fire ganger å nedkjempe Hassan og mennene hans, men tapte. Særlig var han kløktig i geriljakrig. Men etter at kolonistyrene i britisk og italiensk Somalia fikk etablert egne politistyrker, ble det vanskeligere. I 1920 satte kolonimaktene inn fly og bombet forsvarsverkene som Hassans soldater hadde bygd. Da rømte Hassan til Etiopia, der han seinere døde av influensa.

Symbol for selvstendighet

Statue av Mohammed Abdullah Hassan i Mogadishu i Somalia. Foto.

Statue av Muhammad Abdullah Hassan i Mogadishu, Somalia.

Mens Hassan ble et symbol for den seinere selvstendighetskampen i Somalia, i 1960- og 70-årene, var de britiske kolonimaktene kritiske til aktiviteten hans. De mente at han bremset «siviliseringen» av somalierne, som britene mente at de selv drev med, og at den religiøse fanatismen nærmet seg galskap. Av britene fikk han derfor tilnavnet «The mad mullah» – den gale mullaen. Det gikk også rykter om at Hassan var en del av en tyrkisk-tysk allianse som var ute etter britene.

Hassan selv understreket at hans ønske var at Somalia skulle ledes av folk med samme tro som somalierne – og leve i fred. Han samlet støttetropper rundt seg, og sammen klarte de å sikre kontroll over deler av de britiske områdene i Somalia.

  1. 1«British Somaliland». . Wikipedia. 2015.
Sist oppdatert 29.11.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Kolonialismen