Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Kolonialismen

I europeisk historieskriving omtales tiden mellom 1870 og 1914 som kolonialismens tidsalder. Kolonialisme vil si at en stat sikrer seg politisk og økonomisk kontroll over en annen stat og regner denne staten som «sitt» område.

Læringsressurser

Kolonialismen