Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden

Historiefaget dreier seg ofte om krig, politikk og enkelthendelser. Men vel så viktig for å forstå historien er de lange linjene – endringer i holdninger og samfunnsforhold over tid. Endringene i samfunnet kommer gjerne til uttrykk gjennom arkitektur, musikk og billedkunst.

Læringsressurser

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden