Hopp til innhold

Fagartikkel

Å reise med ideologiene i tid

Ideologiene har oppstått fordi ulike samfunn har støtt på ulike problemer. Derfor vil det stadig vokse fram nye ideer om hvordan vi best fordeler goder og byrder mellom oss.

LK06
Tegning til støtte for en sterk fagbevegelse. Teningen viser arbeidere som samles under en stor knyttet neve og med industri i bakgrunnen. Tittelen er: The Hand That Will Rule the World - One Big Union. Illustrasjon.

Liberalismen vokste fram fordi folk reagerte på at de vesteuropeiske kongene sikret seg så store økonomiske inntekter. Borgerskapet ønsket å få en større del av inntektene. Kommunismen var et svar på ujevn fordeling i industrisamfunnet. Arbeiderne krevde å få mer av de økonomiske godene de var med å produsere i fabrikkene. Fascismen vokste fram som en reaksjon på økonomisk og politisk uro i mellomkrigstiden. Fascistenes ønske var å sikre økonomisk vekst og stabilitet.

Etter andre verdenskrig har den globale velstandsøkningen vært stor. Markedene har vokst, og nye liberalistiske ideer har spredt seg. Den enkeltes frihet til å handle og bestemme selv er blitt en global ideologi. Mot slutten av 1900-tallet så vi motreaksjoner mot dette i religiøse ideologier og miljøbevegelser som reiser spørsmålet om økonomisk vekst skaper gode samfunn. Nå var det kommet mange flere stemmer og saker som preget samfunnsdebatten enn på begynnelsen av 1900-tallet. Og det er ikke lett å vite hvordan Aleksandra Kollontaj hadde brukt sitt politiske engasjement dersom hun hadde kommet til Norge i vår tid.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Ideologiene på 1900-tallet