Hopp til innhold

Oppgave

Feminisme i det industrialiserte samfunnet

Oppgavene her handler om feminisme og om de forskjellige holdningene til Katti Anker Møller og Aleksandra Kollontaj. Du skal bruke forskjellige forklaringer når du jobber med argumentene dine.

LK06
Kvinnelige og mannlige arbeidere ved samlebåndet på Nora mineralvannfabrikk i 1930-årene. Foto.

Oppgave 1

Hva er forskjellen på Katti Anker Møllers og Aleksandra Kollontajs syn på kvinnenes utfordringer i det industrialiserte samfunnet?

Oppgave 2

  1. Hvordan kan man begrunne påstanden om at en kvinne bør velge arbeid framfor familie?
  2. Hvordan kan du argumentere mot denne påstanden?
  3. Skriv ned argumentene dine og sorter dem i to kategorier: individorienterte forklaringer og systemorienterte forklaringer.
Sist oppdatert 12.12.2017
Skrevet av Nanna Paaske
Rettighetshaver: Kommuneforlaget

Læringsressurser

Ideologiene på 1900-tallet