Hopp til innhold

Historie (Utgått) (SF vg3)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Samfunn og mennesker i tid

Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid.

Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen i Norge har gått gjennom store endringer, spesielt i løpet av 1800- og 1900-tallet. Vi fikk en enorm befolkningsvekst i denne perioden. Det sammenfaller med bedre levekår, utvikling i landbruk, urbanisering, og at folk fikk færre barn.

Læringsressurser

Befolkningsutvikling