Hopp til innhold

Fagartikkel

Kjetting

Til tyngre kolli som stein, stål og betong (SSB) bruker vi helst kjetting når vi skal sikre lasten. Her skal vi lære litt om kjetting og hvordan vi bruker den på en sikker måte.

LK06
Denne langlenkete kjettingen kan ikke brukes.

Denne langlenkede kjettingen kan ikke brukes.

Til sikring av last benyttes normalt kortlenket kjetting. Det vil si at diameteren av kjettingløkka målt innvendig ikke er over tre ganger så stor som diameteren av materialet i kjettingløkka. Det står lite om kjettinger i regelverket, men i norske standard EN-12195-3, Lastsikring på kjøretøy – Sikkerhet. Surringkjettinger er det presist beskrevet.

I denne europeiske normen tillates det for tømmertransport en diameter opp til seks ganger diameteren av materialet.

I alle tilfelle må kjettingen som benyttes være merket, for ellers vet du ikke hvor mye den tåler. Kjettingen skal være av Grade 80 (8G) kvalitet eller bedre. Grade 100 er bedre enn Grade 80.

Hvis du klikker på lenken om surrekjetting i margen, vil du se en belastningstabell for kjetting.

Når du skal kontrollere om en kjetting er overbelastet, bruker du en tolk. En tolk er en metallbit som du bruker for å måle kjettingløkka innvendig. Tolken kan også fungere som merkebrikke. Går den ikke inn på tvers, er kjettingen overbelastet. Går den inn på langs, tyder det også på at kjettingen har vært overbelastet. Du skal også sjekke at ikke løkkene er deformerte eller har sprekker, og at slitasjen ikke er for stor.

Merkingen skal også være på plass, og vanligvis finnes den på et metallskilt som er festet i nærheten av enden. Når kjettingen ikke er i bruk, bør den lagres tørt.

Strammeren består av en skrue og en mutterhylse. Når disse er i bruk og blir utsatt for vær og vind, kan de ruste og bli trege. Ha derfor litt smøremiddel tilgjengelig, slik at du kan smøre skruen en gang iblant. Da vil utstyret bli lettere å jobbe med. Det er viktig at strammeren passer til kjettingdimensjonen. Bruk bare utstyr som passer sammen.

Det samme aktsomhetskravet gjelder når du bruker kjetting, som når du bruker surrebånd av fiber. Legg noe over skarpe kanter og etterstram etter en tids kjøring.

Lenkje

Surrekjetting

Kjettingstrammeren er ofte en strekkfisk.

Kjettingstrammeren er ofte en strekkfisk.

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Lastsikring