Hopp til innhold

Fagartikkel

Begreper i lastsikring

Her skal vi se litt mer på noen sentrale begreper som brukes under temaet lastsikring.

LK06
Lastebilsjåfør sikrer last i lasterommet. foto.

Lengde

Vi bruker lengdeenhetene meter (m), centimeter (cm) millimeter (mm).

Vi har sammenhengen:

1 m = 100 cm = 1000 mm

Volum

Volumet av et kasseformet kolli er:

Volum = bredde x lengde x høyde.

Vi bruker volumenhetene kubikkmeter (m3) og liter (l).

Vi har sammenhengen:

1 m3 = 1000 l

Masse (vekt)

Vi bruker masseenhetene kilogram (kg) og tonn (t).

Vi har sammenhengen:

1 t = 1000 kg

Egenvekt

Egenvekten til et stoff er det samme som tettheten til stoffet. Den forteller oss hvor mange kg en liter av stoffet veier, eller hvor mange tonn en kubikkmeter (m3) av stoffet veier. Enhetene er kg/l eller t/m3.

Tettheten til vann er 1, fordi 1 l vann veier 1 kg, og 1 m3 vann veier 1 t.

Tettheten til granitt er 2,7, fordi 1 m3 granitt veier 2,7 t.

Kraft

Vi bruker kraftenheten newton (N). I forbindelse med sikring av last, bruker vi av og til også enheten dekanewton (dN). Vi har sammenhengen:

1 dN = 10 N

Veier du 50 kg og henger deg etter armene i en stang, vil det virke en kraft på 500 N, eller 50 dN, nedover.

SHF og STF

Standard håndkraft SHF, er den kraften som brukes på håndstrammeren for å oppnå STF – som er strammekraften som oppnås i båndet.

Sist oppdatert 29.12.2018
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Lastsikring