Hopp til innhold

Fagartikkel

Lastsikringsmetoder

Vi har tre metoder for å sikre lasten, og i tillegg kan disse metodene kombineres. Vi skal nå gå nærmere inn på disse ulike lastsikringsmetodene.

LK06
Stempling og surring av last på en tilhenger. Illustrasjon.

Stempling og surring av last

Stempling

Stempling, eller stenging, som det også kalles, er en metode som benyttes ofte. Da setter man noe inn i et tomrom for å fylle det, slik at lasten ikke skal kunne flytte på seg. Man kan fylle tomrommet mellom deler av lasten eller mellom lasten og lastbæreren. Hvis man for eksempel setter inn paller for å fylle lasterommet, er dette en form for stempling eller stenging.

Surring

Surring er å feste lasten til lastbæreren med kjetting eller surrebånd. Surringen kan være av forskjellige typer:

  • overfallsurring
  • grimesurring
  • direkte surring
  • loopsurring

Overfallsurring kalles også over-topp-surring eller friksjonssurring. Hensikten er å øke presset mot underlaget slik at godset ikke flytter seg på, grunn av kreftene det blir utsatt for.

Overfallsurring av last. Illustrasjon.

Overfallsurring

Grimesurring er en surring som både presser ned og stenger for horisontal bevegelse av godset. Dette er en meget god metode som mange ikke kjenner til.

Grimesurring av last. Illustrasjon.

Grimesurring

Direktesurring brukes på for eksempel store maskiner, kjøretøy og lignende. Denne surringen går direkte fra godset og til lastebæreren.

Direktesurring av last. Illustrasjon.

Direktesurring

Loopsurringer er alltid parvis, det vil si to surringer, og de virker mot hverandre. Slike surringer benyttes ofte på langt gods.

Loopsurring av last. Illustrasjon.

Loopsurring

Det er en hovedregel du må merke deg: Surring alene er sjelden nok!

Vi som regel kombinere metoder for sikring av last. En kombinasjon av surring og stempling er det beste, om ikke godset blir låst på annen måte.

Låsing

Låsing betyr at godset festes til transportmidlet ved hjelp av mekaniske lås. Containerlås er et eksempel på dette. Inne i containeren må godset likevel sikres på vanlig måte. Containeren skal være låst i alle fire hjørner.

Sikringskraften skal være rettet mot den retningen godset vil bevege seg.

Sist oppdatert 16.01.2019
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Lastsikring