Hopp til innhold

Fagartikkel

Anmelde sikkerhetsbrudd

Alvorlig datakriminalitet og sikkerhetsbrudd som datainnbrudd, informasjonstyveri, identitetstyveri, databedrageri og lignende bør anmeldes til politiet.

LK06
Enorm hånd av binære tall i ferd med å knuse liten mann. Illustrasjon

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har laget noen retningslinjer for hvordan en slik anmeldelse bør utformes og hva den bør inneholde. En anmeldelse bør inneholde:

  1. navn, adresse og telefonnummer til den som anmelder saken
  2. en beskrivelse av hva slags lovbrudd anmeldelsen gjelder, og en oversikt over fakta i saken
  3. eventuell dokumentasjon som viser hva som har skjedd, og som kan være bevis i saken. Hvis det finnes vitner, bør kontaktinformasjon til disse være med.
  4. eventuelle mistenkte. Hvis det er konkret mistanke til bestemte personer, bør disse oppgis med navn, adresse og/eller annen identifikasjon.
  5. hvilke straffebestemmelser du mener er brutt
  6. hva som er gjort før anmeldelsen når det gjelder mistenkte personer og sikring av bevis
  7. om du mener lovbruddet gir grunnlag for erstatningsansvar, og størrelsen på erstatningskravet. Det er viktig å opplyse om at du ønsker at politiet skal ta erstatningskravet med i en eventuell straffesak.

Hvis lovbruddet gjelder den virksomheten du jobber for, kan du ikke på egen hånd levere en anmeldelse. Det er egne regler i ulike lover for hvem som kan be om at noen skal tiltales og eventuelt straffes. I utgangspunktet er det virksomhetens styre som skal ta beslutning om anmeldelse, men dette er ofte delegert til daglig leder eller andre i virksomhetens ledelse. Det samme gjelder for krav om erstatning.

Alvorlig datakriminalitet bør anmeldes til politiet.

Sist oppdatert 25.11.2018
Skrevet av Arne Jansen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikkerhet