Hopp til innhold

Oppgave

Lag informasjonsmateriell om juniorklubben

Det skal lages ulike typer informasjonsmateriell for juniorklubben, og Kristin og de andre ansatte deltar aktivt.

mange eksempler på reklame. Bilde

Informasjonsmateriellet skal vise hva juniorklubben er, hva de jobber med, hvilke åpningstider klubben har, hvorfor det er fint å være med i juniorklubben, og så videre.

De skal lage

  • plakater til å henge på skoler, butikker og lignende
  • foldere eller ark til å ta med hjem til foreldre
  • en film til å vise på kino
  • en liten annonse til avisen
  • en hjemmeside for juniorklubben

Tenk deg at du er Kristin, velg hva du vil lage.
Lag skisser som dere diskuterer, før dere gjør dem ferdig.

Sist faglig oppdatert 28.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ungdomsklubben som arbeidsplass

Oppgaver og aktiviteter