Hopp til innhold

Oppgave

Frida vil arbeide i en ungdomsklubb

En dag kommer Frida, 16 år, bort til Stian. Hun forteller at hun godt kan tenke seg å jobbe i en ungdomsklubb. Hun lurer på hva som skal til for at hun kan få en slik jobb.

LK06

Anne - kvifor?

Del 1

Tenk deg at du er Stian og skal svare Frida.

Hvilken utdanning bør hun ta?

Hvilke egenskaper bør hun ha?

Del 2

Mens du forklarer Frida hva som må til for å arbeide i en ungdomsklubb, kommer Pål bort.
Han sier «Det er jo ingen som ansetter slike dophuer som deg, Frida.» Så ler han og går videre.

Hva gjør du i denne situasjonen?
Lag gjerne et rollespill.

Intervju noen som jobber i en ungdomsklubb. Hvilke egenskaper og hvilken utdanning mener de at en klubbarbeider bør ha?

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ungdomsklubben som arbeidsplass