Hopp til innhold

Oppgave

Olga slår Mustafa

Olga og Mustafa, som begge er 14 år, har lenge vært uenige, og de voksne har ikke fått tak i hva de to egentlig er uenige om. Noen mener at de ikke er uenige, men litt forelsket i hverandre, mens andre mener at Olga er rasistisk, og at de voksne må følge godt med. Sara kommer inn i klasserommet akkurat da Olga slår Mustafa.

LK06
Å slå

Tenk deg at du er Sara.

  • Hvordan vil du håndtere en slik situasjon? Lag et rollespill som viser hva du gjør fra du kommer inn i klasserommet til saken er avsluttet.
  • Hvordan kan du finne ut om uenigheten deres skyldes forelskelse, rasisme eller noe annet?
  • Hvem bør orienteres om det som har skjedd?
  • Hva bør Sara si til de andre ungdommene som så dette?
Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Ungdomsskolen som arbeidsplass