Hopp til innhold

Oppgave

Repetisjonsspørsmål om kildebruk

LK06

Oppgave 1

Plagiering

 • Hva vil det si å plagiere?
 • Hvorfor må du ikke plagiere?
 • Hva er konsekvensene hvis plagiat blir oppdaget?

Oppgave 2

Kildebruk

 • Gi eksempler på ulike muntlige og skriftlige kilder du kan bruke i skolearbeidet.
 • Hvorfor bør du ikke bruke for mange kilder?
 • Hva kan være fordelen med å bruke flere enn én kilde?
 • Hva slags informasjon kan du bruke uten å måtte vise til kilden?
 • Hvorfor er Google notebook et nyttig verktøy?
 • Hva kan du bruke Scrapbook til?
 • Kjenner du til andre typer verktøy som er nyttige i arbeidet med kildebruk? Beskriv dem.

Oppgave 3

Kildevurdering

 • Hvorfor er det viktig å vurdere hvem som har publisert informasjonen du ønsker å bruke?
 • Hva vil det si å kryss-sjekke informasjon?
 • I hvilke tilfeller er det særlig viktig at du sjekker når websiden sist ble oppdatert?
 • Hvilke nettressurser regnes som kvalitetssikret (og derfor til å stole på)?

Oppgave 4

Wikipedia

 • Hva er Wikipedia?
 • Gir Wikipedia deg pålitelig informasjon, altså informasjon du kan stole på?
 • Hvilke regler gjelder for bruk av innhold (tekst og bilde) på Wikipedia?

Oppgave 5

Kildehenvisning

 • Hvilken stil eller system for kildehenvisning kan du lese om på NDLA-sidene?
 • Hva vil det si å sitere?
 • Når kan du bruke et sitat?
 • Korte og lengre sitater markeres på ulike måter. Forklar hvordan.
 • Hva vil det si å parafrasere?
 • Hvordan markerer du at du har parafrasert?

Oppgave 6

Litteraturlista

 • Hvor finner du litteraturlista i ei oppgave?
 • Nevn to synonymer til begrepet litteraturliste.
 • I hvilken rekkefølge blir kildene presentert i lista?
 • Hvilke opplysninger om kilden finner vi i litteraturlista?
 • Hvorfor må du regne med trekk i karakteren når du skriver fagartikler uten litteraturliste?
 • Sett opp tre av lærebøkene dine i ulike fag i ei litteraturliste. Oppgi hvilken stil du har brukt.
Sist oppdatert 22.01.2019
Skrevet av Marita Aksnes

Læringsressurser

Kildebruk