Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til tekster av Tomas Tranströmer

Den svenske lyrikeren Tomas Tranströmer (1931–) fikk nobelprisen i litteratur i 2011. Han regnes som den internasjonalt mest kjente skandinaviske lyrikeren i dag.

Portrett av forfatteren Tomas Tranströmer
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Om forfatteren

Les artikkelen « En verdig prisvinner».

Se også videoklippet om Tomas Tranströmer på NRK.no.

Finn sentrale fakta om Tomas Tranströmers liv og forfatterskap.

Oppgave 2

Tolk Tranströmer-sitatet

«Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta.»

Ordforklaringer:

 • ta mått på = ta mål av noen; måle høyde, livvidde osv.
 • i det tysta = i det stille
 • kostym = dress; teaterkostyme
 1. Hvilket «yrke» er det døden har fått i dette sitatet?
 2. Hva kaller vi det når et abstrakt begrep blir omtalt som om det var en person?
 3. Hva mener Tranströmer med at «döden kommer och tar mått på människan»? Forklar med egne ord.
 4. Kan du gi noen eksempler på hendinger og opplevelser der «döden kommer och tar mått på människan»?
 5. Har Tranströmer selv opplevd en slik situasjon?
 6. Hva betyr det at «kostymen sys i det tysta»?
En labyrint laget av hekker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3

Hva er tid?

«Tiden är ingen raksträcka utan snarare en labyrint, och om man trycker sig mot väggen på rätt ställe kan man höra de skyndande stegen och rösterna, kan man höra sig själv gå förbi där på andra sidan.»

Ordforklaringer:

 • raksträcka = rett linje
 • ställe = sted röst = stemme
 1. Hva slags bilde ser du selv for deg når du prøver å forestille deg tiden? Hvordan mener du at fortid, nåtid og framtid er plassert i forhold til hverandre?
 2. Dersom tiden sammenliknes med en labyrint slik Tranströmer gjør, hvordan forandres da forholdet mellom fortid, nåtid og framtid?

Oppgave 4

Tolk Tranströmer-sitatet

«Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.»

 1. Hvordan blir til vi den personen vi er? Forklar med egne ord. (Bruk det du har lært om sosialiseringsprosessen i samfunnsfag!)
 2. Tolk uttrykkene «sanning som kommer inifrån» og «sanning som kommer utifrån» i lys av denne kunnskapen.
 3. Hvorfor er møtet mellom disse to sannhetene viktig, ifølge Tranströmer?

Oppgave 5

«Madrigal»

Madrigal er en gammel diktform som ofte skildrer en naturidyll eller kjærlighet. Begrepet brukes også om flerstemt vokalmusikksjanger fra 1500-tallet; hovedsakelig verdslige sanger

Les og hør diktet Madrigal på YouTube. Diktet er hentet fra diktsamlingen För levande och döda, som kom i 1989. Det er Tomas Tranströmer selv som leser teksten i opptaket.

Hvis du vil lese diktet på norsk, åpner du Tomas Tranströmers Samlede dikt på bokhylla.no. Klikk deg inn på boka og skriv dikt-tittelen inn i søkefeltet øverst til venstre. Da får du opp «gule lapper» på de sidene der tittelen er nevnt, og kan lett klikke deg fram til teksten.

 1. Teksten har tittelen «Madrigal». Hva slags forventninger vekker dette ordet? (Les margteksten med ordforklaringen!)
 2. «Madrigal» er et såkalt prosadikt. Hva vil det si?
 3. Jeg-personen har arvet en mørk skog som han sjelden besøker. Hva tror du denne skogen står for? Les de tre første setningene i teksten nøye, og prøv å gjøre deg opp en mening.
 4. «Vi er ikke uten håp», konstaterer jeg-personen. Hvorfor er ikke vi mennesker uten håp?
 5. Jeg-personen velger å gå i den lyse skogen. Hva er det som kjennetegner denne skogen?
 6. Hvilken årstid er det som beskrives? Hva er det vi forbinder med denne årstiden? Nevn noen vanlige konnotasjoner.
 7. «Jeg har eksamen fra glemselens universitet og er like tomhendt som en skjorte på en tørkesnor.» Hva tror du disse poetiske bildene sier om jeg-personens sinnstilstand og holdning til livet?
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell