Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om Salka Valka

Den islandske forfatteren Halldór Kiljan Laxness har skrevet både dikt, noveller, skuespill og romaner. Laxness fikk Nobelprisen i litteratur i 1955. En av hans 51 romaner er romanen Salka Valka (1931– 32). Den blei filmatisert for TV i 1979.

Bilde av islandsk landskap
Åpne bilde i et nytt vindu

Les Salka Valka - kapittel 1 og gjør oppgavene nedenfor.

 1. Romanen om Salka Valka begynner med at rutebåten anløper Osøra ved Axlarfjord. Om bord på rutebåten sitter det et par pyntelige reisende sørfra og diskuterer stedet de nettopp har kommet til. Hva snakker de om?
 2. Ut fra samtalen mellom de reisende sørfra, hvordan vil du beskrive Osøra?
 3. Karene som jobber på båten, står i sterk kontrast til de handelsreisende sørfra. Hvordan får forfatteren fram denne kontrasten?
 4. På Osøra er det to passasjerer som vil i land. Beskriv dem.
 5. Hvorfor er det en utfordring å få disse to i land?
 6. Salka Valka og mora har planlagt å reise sørover på Island, men mora sier at de må vente til utpå våren med å reise dit. Hva begrunner hun det med?
 7. Hva synes Salka Valka om at de må vente med å reise sørover? Begrunn svaret ditt.
 8. Moren til Salka Valka, Sigurlina, kommer i prat med en av arbeidskarene nede i havna, kadett Johnson. Hva ber hun ham om?
 9. Hvilken årstid er det på Osøra da Salka Valka og Sigurlina ankommer øya?
 10. Kadett Johnson tar mor og datter med til Frelsesarmeen. Hvem befinner seg i lokalet, og hvordan ser det ut der?
 11. Da Sigurlina ber om å få snakke med bestyreren, presenterer en mann i trettiårene seg og sier at han er like mye bestyrer i byen, han som noen andre. Hva begrunner han det med?
 12. Sigurlina undres over om mannen er full eller gal. Hvorfor har hun denne oppfatninga av mannen?
 13. Hva sier og gjør mannen for å innynde seg hos Sigurlina?
 14. Hvordan reagerer Salka Valka på at mannen ikke kan la mora hennes være i fred?
 15. Hvem er Johann Bogesen, og hvordan omtales han?
 16. Den første delen av romanen om Salka Valka heter Kjærligheten. Hvorfor tror du forfatteren har valgt å kalle den nettopp det?
 17. Beskriv hovedpersonen Salka Valka på bakgrunn av innholdet i det første kapitlet i romanen.
 18. Det gis flere eksempler i tekstutdraget på at Sigurlina og Salka Valka er motsetninger. Hvilke?

Oppgave 2: Skriveoppgave

Hvordan tror du det går med Salka Valka og mora hennes? Skriv ei dagbokside i Salka Valkas dagbok fra neste sommer.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Isaksen Eftedal.
Sist faglig oppdatert 23.01.2019

Læringsressurser

Nordisk litteratur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell