Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva som kjennetegner nyrealistisk litteratur
    • kjenne til noen litterære verk fra perioden
    • kunne gjenkjenne nyrealistiske trekk i tekster av Sigrid Undset og Olav Duun