Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsspørsmål til nyrealismen

Oppsummeringsspørsmål til fagstoffsida om nyrealismen.

  1. Hva menes med at nyrealismen er en etisk realisme?
  2. Pek på noen forskjeller mellom den kritiske realismen og den etiske realismen/nyrealismen.
  3. Hvilket etisk valg blir Ragnhild stilt overfor i Olav Duuns roman Medmenneske?
  4. Hvorfor skreiv Duun på dialekt?
  5. Hvorfor skreiv mange nyrealister historiske romaner?
  6. Hvilken viktig historisk begivenhet skjedde i 1905?
  7. Hvorfor skreiv mange nyrealister flerbindsverk?
Sist oppdatert 13.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale