Hopp til innhold

Oppgave

Vilhelm Krag: Fandango

Da diktet "Fandango" blei lest høyt i Studentersamfunnet i 1890, skapte det stor begeistring. Forfatteren, den 19 år gamle studenten Vilhelm Krag, satte ord på noe som mange nå lengtet etter.

Danserinne. Foto.

"Fandango" appellerer til følelser og stemninger og har eksotisk musikk, livsbegjær og lidenskap som motiv. Dette skapte engasjement hos et publikum som var lei av to tiår med tendenslitteratur og samfunnsproblemer. Krag blei, sammen med Sigbjørn Obstfelder, en fornyer av norsk lyrikk. Sammen representerer de den nyromantiske lyrikken, som også er en tidlig norsk modernistisk lyrikk.

Både Obstfelder og Krag skriver i et modernistisk formspråk, der rim, rytme og musikalitet bryter med den tradisjonelle lyrikken. Også i motiv og tema varsler disse dikta noe nytt. Krags dikt "Fandango" viser en fasinasjon for eksotiske steder og miljøer. Det utforsker menneskelige livsfølelser som begjær og intens livsglede, men også bevisstheten om at døden fins, og at alt er forgjengelig.

Oppgaver

Lytt til diktet Fandango, og les om diktet og forfatteren Vilhelm Krag.

Fandango av Vilhelm Krag

0:00
-0:00
  1. Hva er en fandango?
  2. Hva er nytt med Krags dikt?
  3. Hvordan bryter han med problemlitteraturen som preget litteraturen i to tiår før 1890?
  4. Hva menes med nyromantikk?
  5. Hva er det som er typisk nyromantisk i dette diktet?
  6. Hva er motivet i diktet, det vil si, hva handler det konkret om?
  7. Hvem er Zerlina, og hva slags funksjon har hun i diktet?
  8. Hva mener du er tema? Underbygg svaret ditt med å vise til konkrete sider ved teksten.
  9. Pek på modernistiske trekk i diktet.
Sist faglig oppdatert 12.01.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell