Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til modernistisk litteratur
    • ha kjennskap til noen sentrale norske modernistiske lyrikere
    • ha kjennskap til noen sentrale internasjonale modernistiske lyrikere
    • kunne identifisere modernistiske trekk i noen utvalgte dikt