Hopp til innhold

Øvelse

Oppsummering: verbbøying

No har du gått gjennom ein del vanlege feil elevar gjer når dei skriv nynorsk

Du kan

  • bøye a-verb
  • skilje mellom e-verb og a-verb
  • bøye sterke verb i presens
  • beskrive kva som skil sterke verb frå svake verb
  • bøye verba å finnast og å synast, rett
  • bruke passiv med bli og st-passiv
  • bøye nokon litt “vrine” verb

Test kor mykje du hugsar!

Øving


Sist faglig oppdatert 22.08.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter