Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati

Ytringsfrihet handler om retten til å si det du mener. Det er en grunnleggende rettighet som står sterkt i Norge. Pressefrihet viser til pressens rett å drive med informasjon, kritikk og debatt, uten forhåndskontroll. Ytrings- og pressefrihet er en forutsetning for demokratiet vårt.

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell