Hopp til innhold

Oppgave

Teknologi, samfunn og demokrati

Utviklingen og bruken av kunstig intelligens i dag reiser mange spørsmål om teknologiens rolle i samfunnet.

LK20
En ung kvinne i formelle klær ser på et stolpediagram på en futuristisk hologramskjerm. Foto.

I samfunnsvitenskapen er det i grove trekk to måter å tenke på forholdet mellom teknologi og samfunn på.

Teknologideterminisme

I et teknologideterministisk syn ser vi på teknologi som en uavhengig kraft i samfunnet, som påvirker oss uten at vi kan gjøre noe med det. Teknologien endrer samfunnet.

Modell med to svarte bokser og en pil. I boksen til venstre står det «teknologi», og derfra går det en pil mot boksen til høyre, der det står «samfunn». Illustrasjon


Sosialt konstruert teknologi

I dette synet ser vi på teknologi som noe som lages av oss mennesker og dermed blir påvirket av våre verdier og normer. Det er samfunnet og menneskene som endrer teknologien.

Modell med to svarte bokser og en pil. I boksen til venstre står det «teknologi», og i boksen til høyre står det «samfunn». En pil peker fra samfunn til teknologi. Illustrasjon.

En tredje vei

Nå skal vi diskutere en tredje vei. Teknologi blir lagd av mennesker. Teknologien påvirker igjen samfunnet vårt. Men hva kan vi egentlig gjøre for å påvirke teknologien – både når den lages, og når den er ferdig? Vi vet at kunstig intelligens skaper en del problematiske utfall, så hvordan kan vi sørge for at den gagner samfunnet?

Modell med to svarte bokser og to piler. I boksen til venstre står det «teknologi», og i boksen til høyre står det «samfunn». Det peker to piler hver sin vei mellom boksene. Illustrasjon.

Gruppeoppgave

Jobb i grupper. Velg oppgave a eller b.

Oppgave A: IB-algoritmen

Les artikkel om IB-algoritmen (NRK), og svar på spørsmålene.

  1. Hva har skjedd her? Diskuter.
  2. Hvordan hadde du reagert hvis dette hadde skjedd med deg?
  3. Hva er problematisk med bruken av algoritmer i dette tilfellet?

Oppgave B: Demokrati, teknologi og ytringsfrihet

Les artikkelen Demokrati, teknologi og ytringsfrihet (Teknologirådet).

  1. Hva legger vi i begrepene ekkokammer og polarisering?
  2. Hvorfor er dette problematisk for samfunnet vårt?
  3. Har dere noen eksempler på ekkokammer eller persontilpassing fra hverdagen?
Stortingsbygningen sett forfra. Foto.

Stortinget

Sist oppdatert 18.10.2020
Skrevet av Lisa Reutter

Læringsressurser

Medieutvikling og innovasjon