Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Film: Ulike perspektiver på bruk av AI-teknologi

AI er en forkortelse for det engelske begrepet «artificial intelligence» (kunstig intelligens). AI-teknologi endrer hvordan maskiner fungerer og hjelper oss med ulike oppgaver. Hvordan brukes AI? Hvilke muligheter og utfordringer følger med utviklingen av AI-teknologi?

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Albertine Aaberge og Totaltekst

Læringsressurser

Medieutvikling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs