Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet norsk mediepolitikk og mediestruktur

Hvordan kan staten sikre at mediene er relevante for alle grupper i samfunnet vårt? Og hvilke virkemidler bruker myndighetene i mediepolitikken? Gå gjennom punktene nedenfor, og vurder egen forståelse av emnet norsk mediepolitikk og mediestruktur.

LK20
Fotograf setter søkelys på en gruppe mennesker. Illustrasjon.

Hva kan du om norsk mediepolitikk og mediestruktur?

Gå gjennom punktene og få oversikt:

  • Jeg vet at norsk mediepolitikk handler om at myndighetene skal tilrettelegge for en åpen og opplyst offentlig samtale.
  • Jeg har lært at målet med mediepolitikk er å sikre ytringsfrihet, mediemangfold og kvalitet i mediene.
  • Jeg kan gjøre rede for ulike mediepolitiske mål.
  • Jeg kan gjøre rede for ulike mediepolitiske virkemidler.
  • Jeg kan forklare betydningen av allmennkringkasting og mediemangfold.
  • Jeg har fått kjennskap til hvorfor mediestrukturen har betydning for demokratiet vårt.
  • Jeg kan gjøre rede for noen forhold som kan påvirke mediestrukturen i Norge.
  • Jeg vet at den digitale medieutviklingen har ført til store strukturelle endringer for mediene de siste årene, og at dette også må håndteres mediepolitisk.

Begreper

Sist oppdatert 08.03.2021
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og mediestruktur