Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er sosial mobilitet?

Sosiale systemer er bygd opp av forskjellige roller, og fordelingen av goder og byrder er ulik mellom de forskjellige rollene. Rollene kan endre posisjon, og individene i samfunnet kan bevege seg oppover eller nedover på den sosiale rangstigen. Dette kaller vi sosial mobilitet.

LK20
En karrierekvinne med rød koffert klatrer opp en stige som står på en plen. Foto.

Graden av sosial mobilitet varierer fra samfunn til samfunn. Dette har sammenheng med flere forhold. Det er for eksempel avgjørende hvordan selve rekrutteringen til de ledige rollene foregår, og hvordan fordelingen av goder er mellom rollene.

Rekruttering

Rekrutteringen kan være åpen eller lukket. Ved åpen rekruttering kan i utgangspunktet hvem som helst oppnå en rolle, bare de tilegner seg de nødvendige kvalifikasjonene. Forutsetningen er at det er nok ledige roller, og at det er mulig å kvalifisere seg til dem. Utdanningssystemet må med andre ord gi samfunnsmedlemmene mulighet til å kvalifisere seg. Det må også være tilpasset ledige roller som det også er behov for i samfunnet.

Lukket rekruttering betyr at det kreves tildelte kvalifikasjoner for at en skal kunne gå inn i en viss rolle. Et eksempel på dette er det indiske kastesystemet. Allerede ved fødselen er det bestemt hvilke roller du kan ha gjennom livet, siden du blir født inn i en bestemt kaste.

Fordeling av goder

Noen sosiologer sier at fordelingen av goder kan ha betydning for mobiliteten i et samfunn. En skjev fordeling av goder kan føre til at folk får en personlig motivasjon til å klatre på den sosiale rangstigen og dermed skaffe seg flere goder. Motsatt vil en jevn fordeling av goder kanskje føre til at noen ikke blir motivert til å klatre på den sosiale rangstigen, ettersom det ikke fører til flere goder.

Sist oppdatert 26.06.2019
Skrevet av Leonhard Vårdal og Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet