Hopp til innhold

Oppgave

Ideologier, individ, samfunn og fordeling av goder

Etter at du har lest gjennom fagstoffet om ideologiene, skal du her svare på spørsmål om og forklare nærmere hvordan de forskjellige ideologiene ser på individer i samfunnet, og om fordeling av goder.

LK20
En hånd tegner en rød sirkel rundt et invid blant mange i et samfunn. Illustrasjon.

Oppgave

  1. Forklar hvordan liberalister og de konservative har et ulikt syn på individer og samfunn.
  2. Hva skiller kommunister, sosialdemokrater og anarkister i bruk av politiske virkemidler for å skape et sosialistisk samfunn?
  3. Hvordan stiller konservatismen, liberalismen og sosialismen seg til fordeling av goder og byrder i samfunnet i dag?
  4. Finn eksempler på hvordan ulike ideologier har vært brukt som maktgrunnlag i politiske beslutninger.
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier