Hopp til innhold

Oppgave

Konservative ideer vs. liberale ønsker

Konservative verdier forsøker gjerne å motstå de liberales ønsker om større frihet for enkeltindividet.

Fire kvinnelige partiledere for Krf, FrP, Høyre og Venstre dagen da firepartiregjeringen ble presentert i januar 2019. Foto.

De fire kvinnene som var partiledere da Erna Solbergs firepartiregjering ble presentert i januar 2019. De fire partiene i regjering representerer både konservatisme og liberalisme.

Tenk over og drøft:

For å få KrF i dagens flertallsregjering (2019) inngikk partiene en avtale om en revidering av abortloven.

Hvordan er det mulig å forene konservative ideer i abortsaken med de liberales ønske om frihet for individet?

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier