Hopp til innhold

Oppgave

Liberalismen og klimaproblemene

Liberalismen setter menneskenes frihet i sentrum, så lenge friheten som grunnleggende gode gagner hele samfunnet.

Et cruiseskip til sjøs med en havn i bakgrunnen. Foto.

Kan vi forene våre egne ønsker om velstand med oppmerksomhet om klimaproblemene?

Oppgave

Her får du to problemstillinger som du skal tenke over og så diskutere med noen i klassen. Det kan være lurt å skrive ned noen stikkord før dere diskuterer.

  1. Hvordan kan vi forene våre egne liberale ønsker om velstand med de globale klimaproblemene som verden står ovenfor i dag?
  2. Demokratiske politiske beslutninger er løsningsorienterte og gjerne kortsiktige, siden makten er midlertidig og knyttet til valgperiodene. I hvilken grad er dagens demokratier i stand til å håndtere utfordringen med klimaproblemene?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier