Hopp til innhold

Oppgave

Små eller større sosiale forskjeller?

Sammenlignet med en del andre land har Norge lite sosiale ulikheter. Vi har blant annet en velferdsstat som med sine ordninger bidrar til å utjevne forskjeller.

LK20

I filmen Fordeling av sosiale goder ser vi flere intervjuobjekter sammenligne status, utjevning og sosiale goder i Norge med land som USA og Litauen. Se filmen først, før du jobber med oppgavene.

Oppgave

  1. En av de som blir intervjuet, sier at i Norge blir du tatt vare på uansett inntekt eller om du er syk. Finn ut hvilke ordninger vi har som gjør at du blir tatt vare på.
  2. Mannen fra Litauen sier at i hans hjemland har du bare status om du er rik, mens i Norge er det samme om du jobber i bank eller i kassa på Coop. Drøft påstanden. Er det noe sant i det han sier?
  3. Hva vil det si at vi har en "likhetskultur" i Norge? Er likhet alltid bra, eller er det nødvendig med forskjeller i et samfunn?
  4. Hva betyr begrepet solidaritet? Er det nødvendig med en likhetskultur for å opprettholde solidariteten i samfunnet?
Sist oppdatert 16.12.2019
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Prinsipper for fordeling av goder

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter