Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Fordeling av goder i Norge

Norge er et land med relativt små sosiale forskjeller, likevel vet vi at forskjellene øker. Finn fram informasjon om fordeling av goder i Norge.

moderne høyblokker i Barcode i Oslo. Foto.

Oppgave

Gå sammen i små grupper. Dere skal finne frem til informasjon om fordeling av goder i Norge, og lage en presentasjon basert på funnene deres. Dere velger selv hvilke verktøy og metoder dere vil bruke når dere skal lage presentasjonen.

Her er noen tips til nettsider hvor dere kan søke etter informasjon:

Sosiale forhold på SSB

Inntekt og forbruk på SSB

Muligheter for alle på regjeringen.no

Dere kan også intervjue for eksempel lokalpolitikere eller noen som jobber i kommunen der du bor, blant annet når det gjelder sosiale tjenester.

Sist oppdatert 16.12.2019
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Prinsipper for fordeling av goder