Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg en rekke begreper knyttet til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.

Produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

Dette emnet handler om den historiske utviklinga fra jeger- og sankersamfunn, via jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet fram til kunnskapssamfunnet. Samtidig som du jobber med å lære deg denne utviklinga, vil vi gi deg eksempler fra forskjellige kulturer.

Læringsressurser

Produksjon i ulike kulturer og tidsepoker