Hopp til innhold

Oppgave

Bør vi alltid involvere oss?

"Inni er vi like", lyder det i en gammel barnesang. Selv om organene våre mer eller mindre er like, varierer måten vi oppfatter verden på fra menneske til menneske, fra folkeslag til folkeslag. Der kan mennesker være ganske ulike. Kan jeg eller du "presse" våre verdier og ideer på andre?

Et overblikksbilde av North Sentinel Island

North Sentinel Island

Bakgrunn

Høsten 2018 ble amerikaneren John Allen Chau drept på North Sentinel Island. Øya er bebodd av en urbefolkning kalt sentinelesere. Gruppen er et av verdens mest isolerte folkeslag og er så å si aldri i kontakt med andre mennesker. På grunn av isolasjonen har de et levesett og kulturelle tradisjoner som sannsynligvis strekker seg tilbake til steinalderen.

De har i tillegg gitt klart uttrykk for at de ikke ønsker kontakt med omverdenen. Hvis noen setter sine bein på stranden, kan de risikere å bli beskutt av piler. Besøkende blir sett på som inntrengere og reaksjonen er deretter. India, som øya sogner til, har derfor lagt ned et forbud mot å besøke øya.

For John Allen Chau kjente ikke Jesu kjærlighet noen forbud eller landegrenser. Mange har omtalt han som en misjonær og at han ønsket å formidle Jesu budskap til sentineleserne. Det ble også det siste han gjorde.

I Verdibørsen 26. februar 2019 holder sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen et radioforedrag. I foredraget omtaler han blant annet denne saken. Lytt til foredraget og gjør oppgavene under.

Ung amerikansk misjonær drept av urfolk da han ville fortelle dem om Gud.

Oppgave 1

Chau ønsket mest sannsynlig å drive misjonsvirksomhet hos sentineleserne, på tross av at det både var ulovlig og farlig å besøke dem. Drøft hvilken rett vi har til å legge våre ideer, tanker og verdier på andre. Kan vi i det hele tatt anta at våre egne verdier også er gyldige i andre kulturer? Skriv ca. 1-1 ½ side.

Oppgave 2

Sentineleserne har på mange måter valgt å segregere seg selv. De ønsker ikke kontakt med omverdenen, og har fått gehør for dette fra de indiske myndighetene. Hva mener du? Skriv et lite refleksjonsnotat eller diskuter med en medelev om ulike folkegrupper har rett til å holde andre på en armlengdes avstand.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kai Arne Ulriksen

Læringsressurser

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller